Legislație 2020-09-14T12:45:43+00:00

Legislație executori judecătorești si executare silită

Constituția României
Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești, republicata, cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de aplicare al Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc
Codul deontologic al executorului judecătoresc – Anexa nr.2 la Statut
Ordinul Ministrului Justiției nr.2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești
Ordinul Ministrului Justiției nr.2561/C/2012 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr.2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești
Hotarâre privind modificarea și completarea Statutului UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc
Legea nr.58/1934 privind cambia și biletul la ordin
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Legea nr.151/2015 privind insolvența persoanei fizice
Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii unor obligații asumate prin credite
Codul Civil
Codul de Procedură Civilă
Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
Ordonanța de urgență nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Legislație europeană

Regulamentul (CE) nr.1393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind comunicarea si notificarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala
Regulamentul (CE) nr.1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
Regulamentul (CE) nr.861/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusa
Regulamentul (CE) nr.44/2001 al  Consiliului din 22 Decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala ( aplicabil doar actiunilor judiciare intentate, actelor autentice intocmite sau inregistrate in mod oficial si tranzactiilor judiciare aprobate sau incheiate inainte de 10 ianuarie 2005)
Regulamentul (CE) nr.1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala
Regulamentul (CE) nr.805/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creantele necontestate
Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al  Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

Registre utile

Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite
Portalul instantelor de judecata
Registrul persoanelor impozabile care aplica TVA la incasare
Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Codul Fiscal
Validarea numarului de inregistrare pentru TVA-VIES

Link-uri de executare silită

Link-uri de interes

Link-uri internaționale