Informații utile 2017-04-19T11:00:10+00:00

Informații despre începerea executării silite

Pentru a demara o procedura de executare silitatrebuie sa va prezentati la un executor judecatoresc sau sa-i transmiteti urmatoarele acte :

 • Cerere de executare silită ; 
 • Titlu executoriu, in original sau copie legalizata; hotararile judecatoresti trebuie sa fie legalizate;
 • Taxa judiciara de timbru de 20 lei pentru fiecare titlu executoriu;
 • Carte de identitate creditor, in copie;
 • Mandat autentic ( daca e cazul);
 • Imputernicire avocatiala (daca e cazul);
 • Contravaloare cheltuieli necesare obtinerii informatiilor de la autoritati, taxe postale, etc.

Informații despre comunicare notificare

Pentru a comunica o notificare sau alte acte acte catre o persoana, trebuie sa prezentati la un executor judecatoresc si sa-i transmiteti urmatoarele acte :

Informații despre licitații

Lista bunurilor scoase la vanzare de BEJ Niculescu Dinu Mihai se regaseste in pagina  LICITATII.

Persoanele interesate sa participe la licitatii trebuie sa depuna la sediul biroului pana la data stabilita pentru licitatie o serie de documente :

Peroanele fizice :

 •  cerere participare la  licitatie  in original si oferta de cumparare;
 • in original, dovada garantiei in cuantum de 10% din pretul de incepere al licitatiei ;
 • cartea de identitate in orioginal si copie;
 • procura speciala autentica, in cazul mandatarilor, in original.

Persoane juridice :

 •  cerere participatie la licitatie  in original si oferta de cumparare;
 • in original, dovada garantiei in cuantum de 10% din pretul de incepere al licitatiei ;
 • certificat de identificare fiscala, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
 • certificat constatator de la Registrul Comertului;
 • hotararea AGA, daca valoarea bunului depaseste 50% din valoarea capitalului social;
 • procura speciala autentica, in original;
 • careta de identitate a reprezentantului persoanei juridice, in copie si original.

Creditorii urmaritori si intervenienti ce au rang util de preferinta nu au obligatia de a depune garantia , decat pentru a acoperi , daca este cazul , diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta.

Persoanele care , impreuna cu debitorul, au asupra imobului urmarit, un drept de proprietate comuna, pe cote-parti, sunt dispensate de achitarea garantiei.

 • cerere de restituire  garantie

Cheltuieli de executare silită

Potrivit Codului de procedura civila, cheltuieleile de executare reprezinta cheltuielile necesare pentru indeplinirea unui act sau activitati ce intereseaza executare silita.

Toate cheltuielile de executare, stabilite de executorul judecatoresc in cursul executarii silite, sunt in sarcina debitorului urmarit.

Cheltuielile de executare silita ce se avanseaza la inregistrarea cererii de executare silita se stabilesc de comun acord cu creditorul in functie complexitatea si natura cauzei.

Onorariile practicate se incadreaza intre limita minima si maxima prevazute de Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, modificat prin Ordinul Ministrului Justitiei  nr. 2561/30.07.2012.

Conturi de consemnare

Sumele datorate in dosarele de executare aflate pe rolul B.E.J Niculescu Dinu-Mihai se pot achita in conturile deschise la Libra Bank:

 • RO45 BREL 0002 0006 2941 0101, cont de lei;
 • RO88 BREL 0002 0006 2941 0200, cont de euro;
 • RO07 BREL 0002 0006 2941 0300, cont dolari

Pe ordinul de plata/dispozitia de varsamant va rugam sa precizati numarul dosarului de executare silita si beneficiar B.E.J Niculescu Dinu-Mihai – CUI RO 29994722